Oddíly

Odbor všestrannosti:

 • Kondiční gymnastika a kulturistika
 • Kondiční cvičení
 • Rodiče a děti
 • Drobné pohybové hry
 • Stolní tenis
 • Country tance
 • TAI-CHI sebeobrana
 • Přispívající členové (VG)

Odbor sportu:

Vzdělavatelský odbor:

 • Folklorní soubor ODRA
 • Taneční skupina VÍTKOVŠTÍ SOKOLI
 • Ženská pěvecká skupina ODRA