Vítejte na oficiálních stránkách Tělocvičné jednoty Sokol Vítkovice,

kde Vás chceme seznámit nejen s bohatou historií této jednoty založené 5.5.1895, jejíž činnost byla po 40 létech nuceného útlumu obnovena 30.10.1991, ale podat především informace o činorodé současnosti.

O minulosti se rozepisujeme v odkazu HISTORIE. Zde čerpáme z materiálů, které se podařilo dodatečně získat a jsou uloženy v archivu jednoty.

Na stránkách se věnujeme hlavně současnosti, na které se podílí osm oddílů všestrannosti – sportu pro všechny rekreačního zaměření a pět sportovních oddílů, které se účastní soutěží v rámci sportovních svazů České unie sportu. Dva z nich – oddíl zápasu a tanečního sportu TK Akcent, které mají výkonnostní charakter - se prezentují na vlastních webových stránkách v odkazu ODDÍLY.

O kulturní a společenskou činnost a její prezentaci na veřejnosti se stará vzdělavatelský odbor se vzdělavatelským sborem, folklorními soubory a pěveckou skupinou.

Současnost tak vytváří 370 členů jednoty. Připravované akce jsou zařazeny do KALENDÁŘE AKCÍ a

s  nejzajímavějšími informacemi Vás seznamujeme v NOVINKÁCH.

Tož, vítejte!

Jiří Buroň, starosta jednoty

Zpráva o činnosti T.J. Sokol Vítkovice - rok 2017

Zpráva o činnosti T.J. Sokol Vítkovice - rok 2016

Zpráva o čnnosti T.J. Sokol Vítkovice - rok 2015 (Doc, 23kB)

Zpráva o činnosti T.J. Sokol Vítkovice - rok 2014 (Pdf, 266kB)

 

Statutární město Ostrava finančně podporuje činnost oddílu mládeže T. J. a přípravu a účast sportovců reprezentujících Ostravu na evropských a světových akcích. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podporuje zabezpečení sportovní a tělovýchovné činnosti dětí T.J. Sokol Vítkovice.

Moravskoslezský kraj finančně podporuje účast mládežnických týmů T.J. Sokol Vítkovice na mezinárodních soutěžích v zahraničí.